Thông báo toàn cầu đầu tiên SoC máy chủ dựa trên ARM của AMD (system-on-chip), hay còn gọi là A1100 Opteron, xảy ra vào cuối tháng năm 2014 với Suresh xác nhận rằng các mẫu đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào cuối tháng 3 năm 2014 với sản lượng toàn xảy ra vào cuối năm nay.
Nhũ danh "Seattle", phần này, đó là một phần của top-bin (tức là các bộ phận nhanh nhất từ ​​một lô cụ thể) được xây dựng xung quanh tám 64-bit ARM lõi Cortex-A57 tốc độ 2GHz và fabbed tại 28nm. Titbits hữu ích khác bao gồm một TDP 20W, bộ nhớ cache L2 4MB và 8MB L3 cache.

Đọc More: http://www.techradar.com/news/computing/servers/more-details-emerge-about-arm-based-amd-opteron-a1100-processor-series-1223236