ฉันถูกยกมาในบทความนี้:

แก Advani ของ Canonical กล่าวว่า "มันไม่น่าที่ Oracle จะได้รับอนุญาตให้ปิดรุ่นเปิดแหล่งที่มาของ MySQL ชุมชนที่มาเปิดได้ส่งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสหภาพยุโรปที่มองเข้าไปในการเข้าซื้อกิจการของออราเคิลอาทิตย์ที่มุ่งเน้นเฉพาะการเอาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิด แต่ในกรณีที่บางสิ่งบางอย่างเช่นนี้จะเกิดขึ้นนักพัฒนาสามารถมักจะสร้างส้อม MySQL ".

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม