Om din användning är inte mycket, använder Libreoffice och spara på dina licenskostnader.

Om nya uppgifter är sanna, Microsofthas ett stort problem.

Enligt en studie som utförts av SoftWatch behöver sju av 10 anställda inte använda Microsoft Office i någon utsträckning.

Tremånaders studien ingick 148.500 anställda på 51 globala företag. SoftWatch fann att de flesta anställda använde ansökningarna, till stor del för visning dokument eller mycket lätt att redigera.

Läs mer .