Nëse përdorimi juaj nuk është shumë, përdorni LibreOffice dhe të ruajtur në shpenzimet tuaja të licencimit.

Nëse të dhënat e reja janë të vërteta, Microsofthas një problem të madh.

Sipas një studimi të bërë nga SoftWatch, shtatë nga 10 të punësuarit nuk përdorin Microsoft Office në ndonjë masë.

Studim tre-mujor i përfshirë 148.500 punëtorë në 51 firmat globale. SoftWatch gjeti se shumica e punonjësve ishin duke përdorur aplikacionet, kryesisht për shikimin e dokumenteve apo redaktimi shumë të lehta.

Lexo më shumë .