Hvis bruken din er ikke mye, bruke Libreoffice og spare på lisenskostnader.

Hvis nye data er sanne, Microsofthas et stort problem.

Ifølge en studie utført av SoftWatch, har syv av 10 ansatte ikke bruke Microsoft Office i særlig grad.

Tremåneders Studien involverte 148 500 ansatte i 51 globale bedrifter. SoftWatch funnet at de fleste ansatte brukte programmene, hovedsakelig for å vise dokumenter eller veldig lett redigering.

Les mer .