Hvis bruken din er ikke mye, bruke Libreoffice og spare på lisenskostnader.

Hvis nye data er sanne, Microsofthas et stort problem.

Ifølge en studie utført av SoftWatch, gjør sju av ti ansatte ikke bruke Microsoft Office til noen grad.

Tremåneders Studien involverte 148 500 ansatte ved 51 globale firmaer. SoftWatch fant at de fleste ansatte var ved hjelp av applikasjoner, i hovedsak for visning av dokumenter eller veldig lett redigering.

Les mer .