Hvis din bruk er ikke mye, bruke Libreoffice og spare på lisenskostnader.

Hvis nye data er sanne, Microsofthas et stort problem.

Ifølge en studie gjort av SoftWatch, trenger sju av ti ansatte ikke bruker Microsoft Office til noen grad.

Tremåneders Studien involverte 148 500 ansatte ved 51 globale bedrifter. SoftWatch fant at de fleste ansatte brukte programmene, hovedsakelig for å vise dokumenter eller svært lys redigering.

Les mer .