این شرکت متعهد شده است تا سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار در محصولات ابر باز و خدمات در طول دو سال آینده، همراه با، منبع باز فن آوری ابر جامعه هدایت می شود.

"فقط به عنوان جامعه اتخاذ لینوکس در شرکت گسترش، ما معتقدیم OpenStack برای ابر همان را انجام خواهد داد،" هیولت پاکارد مدیر عامل و مگ ویتمن، رئیس جمهور، گفت: در پخش اعلام Helion سه.

ادامه مطلب