این شرکت متعهد شده است تا سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار در فرآورده های ابر باز و خدمات در طول دو سال آینده، همراه با، منبع باز فن آوری ابر جامعه هدایت می شود.

"فقط به عنوان جامعه اتخاذ لینوکس در شرکت گسترش، ما معتقدیم اوپناستک برای ابر همان را انجام خواهد داد،" هیولت پاکارد مدیر عامل و مگ ویتمن، رئیس جمهور، گفت: در پخش اعلام Helion سه.

ادامه مطلب