معلمان توماس ادیسون گفت که او "بیش از حد احمقانه برای یادگیری هر چیزی." او از دو کار اول خود را برای اخراج شد "غیر مولد." به عنوان یک مخترع، ادیسون 1000 تلاش ناموفق در اختراع لامپ ساخته شده است. وقتی خبرنگار پرسید، "چگونه آن را احساس به شکست 1،000 بار؟"
ادیسون پاسخ داد، "من 1،000 بار شکست نیست. لامپ اختراع با 1000 مراحل بود. "

من یک احساس خوب از قدردانی نسبت به توماس ادیسون برای اختراع تکنولوژی منم نور خانه های ما هر روز.