Εάν η χρήση σας δεν είναι πολύ, χρησιμοποιήστε το LibreOffice και την εξοικονόμηση κόστους αδειοδότησης σας.

Εάν νέα στοιχεία είναι αληθή, Microsofthas ένα μεγάλο πρόβλημα.

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από SoftWatch, επτά από 10 εργαζόμενους δεν χρησιμοποιούν το Microsoft Office σε οποιοδήποτε βαθμό.

Η τρίμηνη μελέτη συμμετείχαν 148.500 εργαζόμενους σε 51 παγκόσμιες επιχειρήσεις. SoftWatch διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, κυρίως για την προβολή εγγράφων ή πολύ ελαφρά επεξεργασία.

Διαβάστε περισσότερα .